Sıkça Sorulan Sorular

 Kapıcı daireleri ortak mahallerdendir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir.Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir, oy birliği gerekir. Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin oyunun alınması şarttır, Kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir. Bu sayede kiraya verilmesi mümkündür. .. Devamı
  Evet, daha rahat kullanım amacıyla daire içi duvarlar mimari alt yapı göz önüne alınarak kaldırılabilir. .. Devamı
Evet, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)’nun 34. maddesi uyarınca dışarıdan yönetici tayin edilebilir. .. Devamı
 Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez. Ancak yönetim planında aksine hüküm olabilir. .. Devamı
Bir kira yılı içinde,sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse akdin sonunda tahliye davası açılabilir. .. Devamı
Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa,apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın,sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz. .. Devamı
Dairenin maliki olduğunuz müddetçe; otursanız da oturmasanız da giderlere iştirak etmek zorundasınız.    Ödemelerinizi yapmadığınız takdirde, yönetici aleyhinizde icra takibi yapabilir, mal varlığınıza haciz koyabilir. Yönetici bunun yanında, sizden aylık yüzde 5 gibi yüksek bir faiz talep edebilir. Yöneticinin yapacağı muamelelere karsı sizin savu .. Devamı
WhatsApp Destek