Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Kat malikleri tarafından belirlenerek işletme projesi için toplanılacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler mali bütçeyi oluşturur. Toplanan bu bütçenin site ve kat maliklerinin yararına kullanılması ve tüm gelir giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

  •  Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
  •  İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
  •  Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
  •  Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
  •  Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
  •  Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
  •  Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
  •  Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
  •  Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

WhatsApp Destek